Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Tegn på sprog

En gruppe forskere har gennem ti år fulgt fem forskellige skoleklasser fra forskellige steder i Danmark for at undersøge, hvordan man kan tilrettelægge læse- og skriveundervisning, så den tager højde for den stigende sproglige diversitet i uddannelsessystemet. Eleverne blev fulgt, fra de startede i 0. klasse i 2008, til de gik ud af 9. klasse i 2018. Skolen er én blandt mange læringsarenaer, og projektet har haft fokus på de muligheder, som skolen har for at påvirke børns sprog- og literacylæring.

Tegn på sprog er et studie af literacy og sproglig diversitet i skolen, og denne bog fungerer som en opsamling på projektet. Helle Pia Laursen, der var leder for forskningsprojektet, præsenterer de centrale resultater, der blandt andet har vist, at flersprogede børn bevæger sig på tværs af deres forskellige sprog, og at børnenes møde med hinandens sprog har været med til at skabe sociale mødesteder mellem børnene.

Hensigterne bag projektet var at få et indblik i flersprogede elevers læse- og skriveprocesser, og hvordan den pædagogiske praksis kunne skabe rammer om blandt andet børnenes læsning og skrivning. Konklusionen over forløbet er, at hvis folkeskolens læse- og skriveundervisning skal gentænkes med elevernes sproglige diversitet for øje, så skal literacy- og flersprogethedsforskning i tættere kontakt med hinanden.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tegn på sprog