Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen

Afhandlingens udgangspunkt er den danske praksis med at udlevere læse- og skriveteknologi (LST) til elever med dysleksi. Målsætningen er at udvikle didaktikken i den almene danskundervisning med fokus på dyslektiske elevers teknologibaserede læsning og skrivning.

Forskningsprojektet er et empirisk og kvalitativt studie, og det består af tre studier. Først et studie af unge dyslektikeres læsning og skrivning, når de anvender LST. Dernæst et studie af praksiseksperters didaktiske refleksioner over at undervise unge med og i skriftsprogsvanskeligheder, der anvender LST. Til sidst et studie med fokus på udvikling og afprøvning af et didaktisk design til danskfaget i 4. klasse med det formål, at elever med og i skriftsprogsvanskeligheder, der anvender LST, udvikler selvstændige teknologibaserede læse- og skrivestrategier og inkluderes i den almene danskundervisning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen