Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Test i folkeskolen

Test i folkeskolen formidler viden om testning og testanvendelse i folkeskolen, og hensigten er at give en introduktion til de omfattende temaer og problematikker, der er knyttet til testudvikling og pædagogisk anvendelse af test i folkeskolen.

Bogen definerer testbegrebet, og det påvises, hvad tests kan og ikke kan. Endvidere kommer bogen ind på den problematik, der kan forekomme, hvis testkulturen kommer til at medføre, at undervisningen bliver indrettet med det ene formål, at eleverne skal opnå så gode testresultater som muligt. Desuden bliver det diskuteret og gennemgået, hvordan testkulturen påvirker skolerne, men også hvordan lærerene kan anvende testning og testresultater i undervisningen.

Bogen henvender sig til lærere og studerende inden for læreruddannelsesområdet og studerende på de pædagogiske diplom- og masteruddannelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Test i folkeskolen