Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Tidlig innsats

Bogens tema er tidlig indsats som helhed, og bogen ønsker at give et bidrag til, hvordan den tidlige indsats og skolens ansvar kan forstås og anvendes i en praktisk sammenhæng.

Der er seks kapitler i bogen. Første kapitel placerer begrebet og princippet tidlig indsats i et skoleperspektiv og danner et teoretisk bagtæppe for bogens øvrige kapitler, som i større grad uddyber enkeltelementer ved tidlig indsats. Andet kapitel handler om tidlig indsats set i lyset af overgangen fra børnehave til skole. Tredje kapitel diskuterer skolelederes ansvar, når det kommer til tidlig indsats, og præsenterer det som en systemisk strategi. Fjerde kapitel har fokus på tidlig indsats som kompetence- og organisationsudvikling. Femte kapitel omhandler tidlig indsats for elever med ret til specialundervisning. Sjette kapitel er et praksisnært kapitel om, hvordan samtaler kan fungere som tidlig indsats.

Bogen henvender sig til studerende inden for pædagogiske og specialpædagogiske uddannelsesretninger, forskere med interesse for spørgsmål knyttet til skolemiljø samt lærere og undervisere på læreruddannelsen, som arbejder med at udvikle gode og inkluderende skolemiljøer.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidlig innsats