Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Tidlig sprogstart i skolen

Tidlig sprogstart i skolen er en praksisanvisende lærebog og indeholder 12 centrale anbefalinger til praksis, som bogens kapitler på forskellige måder beskæftiger sig med. 
Bogens forfattere forsøger i øvrigt, at præsentere en lang række værktøjer, modeller og konkrete forslag til didaktiserede undervisningsforløb, som læseren vil kunne benytte og forsøge at omsætte til egen undervisning.

Bogen henvender sig primært til sproglærere i grundskolen, sproglærere i efter-videreuddannelsesforløb, undervisere i sprogfag på professionshøjskolerne, lærerstuderende, lærebogsforfattere kort sagt alle med interesse for udvikling af sprogfag i grundskolen med afsæt i en flersproget og -kulturel pædagogik og didaktik.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidlig sprogstart i skolen