Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis

Målet med denne bog er at styrke det specialpædagogiske fagområde med henblik på at give eleverne i grundskolen bedre rammer og få en bedre forståelse af, hvordan elever med særlige behov kan hjælpes. Bogen er en fagfællebedømt antologi med bidrag fra fagpersoner, som arbejder og forsker inden for specialpædagogiske felter. I bogen præsenteres en række temaer, som tager afsæt i forskning i tilknytning til elever med forskellige vanskeligheder, lidelser og diagnoser.

Bogen er inddelt i tre dele og består af 11 kapitler. Del 1 giver et overordnet perspektiv på systemniveau, del 2 præsenterer temaer, der har forbindelse med sociale og emotionelle vanskeligheder, og del 3 handler om problemstillinger på individniveau.

Antologien retter sig mod studerende, som skriver om specialpædagogiske temaer, og her kan den bidrage med nyere forskning i elevers møde med den inkluderende skole.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis