Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Uddannelsesparat? - De første erfaringer fra arbejdet med ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

I rapporten vil Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) give indblik i, hvordan ordningen med uddannelsesparathedsvurderingerne (UPV) fungerer i praksis på seks udvalgte skoler. Undersøgelsen har fokus på de indsatser, som skolerne vælger at tilbyde de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, med henblik på at gøre dem uddannelsesparate. Indsatserne er forskelligartede, men der er nogle ting, som er kendetegnede for de seks skoler, der undersøges i rapporten.
Download den fulde rapport og læs mere.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Uddannelsesparat? - De første erfaringer fra arbejdet med ikke-uddannelsesparate i folkeskolen