Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Udtalt. En introduktion til dansk fonetik

Denne bog er en ny, øvelsesbaseret indføring i dansk fonetik – og en grundbog på området. Fonetikken er knyttet til og eksemplificeret ud fra moderne standarddansk, også kaldet moderne rigsmål. Det er den variant af dansk, som tales af personer, som er født og opvokset i Storkøbenhavn i perioden 1960-1980. Denne variant er valgt, da forfatterne antager, at de fleste danskere er bekendt med denne.

Gennem 14 kapitler klædes læseren på til at kunne arbejde med og forholde sig til grundlæggende emner i dansk fonetik. I de første fire kapitler er fokus på lyd og lydskrift, fonetik og fonologi samt artikulation, i kapitel fem og seks på vokaler og konsonanter, mens stød, tryk og tonegang er emnet i kapitel syv til ni. Herefter gennemgås i kapitel ti, hvordan lyde bliver til stavelser, og i kapitel 11 og 12 er fokus på processer i sammenhængende tale og udtalevarianter. I kapitel 13 drøftes blandt andet børns sprogtilegnelse, sprogundervisning og tale- og sprogvanskeligheder, og taleteknologier som talegenkendelse og talesyntese præsenteres kort. I det afsluttende kapitel præsenteres programmet Praat med en kort instruktion til at anvende programmet. Hvert kapitel rummer desuden øvelser og giver forslag til yderligere læsning, og sidst i bogen findes en termliste og lydskriftoversigt.

Bogen henvender sig til studerende på alle uddannelser, der kræver indsigt i dansk talesprog, fx ordblindelæreruddannelsen, læsevejlederuddannelsen og diplomuddannelsen i logopædi, eller til undervisere, som fx arbejder med sprogvanskeligheder, dansk som andet sprog eller læse- og skrivevanskeligheder.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Udtalt. En introduktion til dansk fonetik