Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Udviklingsstøttende samtaler med børn og unge i mistrivsel

Bogen introducerer den professionelle til den udviklingsstøttende samtale, til hvad udviklingsstøtte er, og til den betydning, som støtten har for barnet.
Bogens forfattere sætter fokus på, de samtaler, der kan støtte et barn eller en ung i at identificere egne tanker, følelser og behov samt at forstå sin situation og kende sine muligheder og rettigheder. Disse samtaler kan, ifølge forfatterne, have afgørende indflydelse på barnets udvikling og kan i nogle tilfælde føre til et positivt vendepunkt i dets selvforståelse og forståelse af sig selv i forhold til andre. Der introduceres desuden løbende til en række metoder, som den professionelle kan benytte i det udviklingsstøttende arbejde.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Udviklingsstøttende samtaler med børn og unge i mistrivsel