Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

ULF – Udredning af Læseforståelse. Vejledning.

ULF er et forskningsbaseret testmateriale, der er beregnet til at diagnosticere læseforståelsesvanskeligheder inden for tre væsentlige delfærdigheder i læseforståelsen hos elever i 3. klasse.

Testen kan give læreren valide oplysninger om det enkelte barns delfærdigheder, så en målrettet undervisning kan etableres. Når vanskeligheder opdages tidligt i skoleforløbet, kan der sættes effektfuld ind med direkte undervisning i læseforståelse. Dette højner sandsynligheden for, at elever med læseforståelsesvanskeligheder på sigt kan udvikle sig og opnå gode funktionelle læseforståelsesfærdigheder.

Del siden på email

Du deler et link til siden: ULF – Udredning af Læseforståelse. Vejledning.