Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Undervisning i sprogfag. 7 didaktiske design

Denne bog omhandler flere didaktiske aspekter af sprogundervisningen med et særligt fokus på, hvordan sprogundervisere kan planlægge og gennemføre en undervisning, som kan inspirere og motivere elever i folkeskolens og ungdomsuddannelsernes sprogfag, da særligt disse fag ifølge forfatterne i øjeblikket er ramt af en motivationskrise.  

I bogen kan man indledningsvist få et indblik i teoretiske samt fagdidaktiske perspektiver relateret til sprogundervisning. For eksempel kan man læse om sproglæring og dannelse; motivation, elevautonomi og stilladsering; kommunikative og interkulturelle færdigheder; mundtlig og skriftlig kommunikation samt tværfaglighed.
Dernæst introduceres følgende syv didaktiske design, der kan fungere som inspiration til en didaktisk reflekteret og velbegrundet undervisning: 1) Sprog skaber holdninger, 2) Æstetisk læring, 3) Mundtlig fortælling, 4) Fra hverdagssprog til fagsprog, 5) Autonomi og motivation, 6) Interkulturel læring og 7) Peer-to-peer-motivation.  

De syv design er prototyper, der er udviklet, afprøvet og redidaktiseret med udgangspunkt i en konkret kontekst i et givent sprogfag, men de kan anvendes i alle sprogfag til nye forløb med nyt indhold og nye mål. Undervisning i sprogfag. 7 didaktiske design henvender sig til sproglærere, der underviser i grundskolen eller på ungdomsuddannelserne, samt til læreruddannelsens sprogfag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Undervisning i sprogfag. 7 didaktiske design