Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Unge Pædagoger. I samfund med mange sprog

I dette temanummer af Unge Pædagoger vendes blikket både mod samfundets sproglige og kulturelle mangfoldighed og en debat om, hvem ”vi” er, og hvem vi ønsker at være i et samfund, der er karakteriseret ved sproglig og kulturel diversitet.

Der er artikler om sprog i verden og i Danmark, om sprogbæredygtighed og diversitet, om sprogbrug og sprogrettigheder, social interaktion og dens betydning for læring, affordance-begrebets potentiale for pædagogik og læring, inklusion af elevers og deres familiers erfaringer og viden i klasserummet, sprog og sprogbrug i og uden for skolens rum, den mangfoldige verden i læremidler og litterær mangfoldighed i undervisningen, aktiv inddragelse af flere sprog og multikulturelle og multilingvale tekster i undervisningen og sprog og kultur som ressource i undervisningen og sprogstrategi på skolerne. 

I temanummeret er der således samlet en række artikler, som kan udfolde begreberne sprog, læring og uddannelse set i lyset af integration, migration, multikulturalitet og mangesprogede samfund, og som dermed åbner for nye forståelser, muligheder og sammenhænge. Udgivelsens mål er at skabe et kvalificeret sprogbrug om disse begreber og bidrage til lærere og pædagogers muligheder for at skabe forståelse for tendenser i samfundet, der er karakteriseret ved øget diversitet af betydning for fremtidens skole- og dagtilbud.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Unge Pædagoger. I samfund med mange sprog