Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Using Multiliteracies and Multimodalities to Support Young Children's Learning

Bogens overordnede emne er at undersøge de processer, der har at gøre med unge læsere og skriveres udvikling ved hjælp af utraditionelle metoder, herunder stilladsering af literacy-undervisningen gennem en kreativ og understøttende tilgang. I bogen undersøges undervisningstilgange involverende multiliteracies (skønlitteratur, poesi m.m.) og multimodaliteter (læsning, skrivning, tale m.m.). Målet er at bidrage til at understøtte læseren i at forstå, hvordan denne kan stilladsere elevens komplekse behov. Ifølge forfatterne er lærerens vigtigste rolle at forsøge at forstå og støtte eleven i at blive et selvstændigt læse- og skrivekyndigt individ.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Using Multiliteracies and Multimodalities to Support Young Children's Learning