Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Utvidet klasserom i naturfag

Undervisning på andre læringsarenaer kan fremme gode læringsprocesser og forståelse i naturfag. Det kan være svært at komme på gode undervisningsoplæg uden for klasseværelset, når både tid og ressourcer er knappe. I denne norske bog viser forfatterne, hvilke muligheder der ligger i det udvidede klasserum, og hvordan lærere kan designe undervisningen med det udvidede klasseværelse.

Forfatterne har fulgt to norske lærere og deres elever, der går henholdsvis i 2. klasse og i gymnasiet. De har studeret lærerens undervisning og elevernes læreprocesser og deres udbytte af undervisningen.

Undervisning kan opleves fra mindst to sider. Den ene er fra elevernes side og den anden er fra lærernes. Bogens første kapitler handler om eleverne og deres udbytte af undervisningen i det udvidede klasserum. De næste kapitler handler om, hvordan lærere og forskere kan designe naturfagsundervisningen og udvide klasserummet til også at indeholde arenaer som naturen og museer. Hver af bogens kapitler afsluttes med didaktiske råd til undervisning i det udvidede klasserum.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med undervisning i naturfag, herunder lærere, lærerstuderende, forskere og undervisere.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Utvidet klasserom i naturfag