Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Vælg dit sprog – Tal ordentligt

Bogen fokuserer på sproget som en social overenskomst mellem mennesker, og den lægger vægt på, at sproget både formidler budskaber, og er en del af afsenderens identitet. I takt med mediernes fremkomst har talesproget sneget sig ind på skriften i de elektroniske medier. En sproglig sikkerhed, og at være velovervejet, er afgørende for en ordentlig håndtering af sproget som middel til formidling, som der kan forlanges at journalister og kommunikatører, der hele tiden kræver vores opmærksomhed.
Bogen henvender sig til journalister og andre udøvere af kommunikationsfaget.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Vælg dit sprog – Tal ordentligt