Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Vallmomodellen. Balanserad läs- og skrivinläring. Del 1 & 2

I to bøger (og tilhørende arbejdsbøger) præsenterer Inger Fridolfsson en model for elevernes første læse- og skriveindlæring med specielt blik for elever i læse- og skrivevanskeligheder. Fridolfsson arbejder ud fra en svensk kontekst, men ideer kan med lethed overføres til en dansk.

Hun kalder sin model for ’valmomodulellen’ eller på dansk valmuemodellen. Hvert kronblad i valmuen repræsenterer en dimension i en balanceret læse- og skriveundervisning. På denne måde lægges der vægt på og gives ideer til, hvordan der i indskolingen og specialpædagogiske tiltag må være fokus på og undervises i både:

  • Afkodning i forhold til læsning
  • Indkodning i forhold til skrivning
  • Forståelse
  • Kreativ skrivning

Det fremhæves desuden, at der må være ekstra fokus på elever i risiko for at udvikle læse- og skrivevanskeligheder, og hun anbefaler, at der fra starten er fokus på en kortlægning af elevens færdigheder og nærmeste udviklingszoner.

Til modellen er desuden udviklet et website.

Bogen henvender sig til studerende og lærere med interesse for det almenpædagogiske og specialpædagogiske tilbud.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Vallmomodellen. Balanserad läs- og skrivinläring. Del 1 & 2