Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Vejledningsdidaktik

Vejledningsdidaktik går i dybden med begrebet vejledningsdidaktik. Bogen tager fat på de overvejelser, der ligger bag de måder og metoder, som benyttes i vejledning. Bogen undersøger begrebets potentialer fra teoretiske ståsteder, forskellige kontekster og i forhold til forskellige metoder og målgrupper.

Bogen indledes med et kapitel, hvor vejledning og vejledningsdidaktik bliver knyttet til teoretiske overvejelser om, hvad læring er, og hvordan den bedst organiseres. Bogen afsluttes med en analyse og en begrundelse for, hvorfor man skal arbejde med vejledningsdidaktiske problemstillinger.

Bogens formål er at tydeliggøre og udfolde vejledningsdidaktik som fænomen og praksis, og derfor kan bogen også være en hjælp til blandt andet studie- og uddannelsesvejledere med at perspektivere, reflektere over og evaluere deres egen vejledningspraksis.

Udover studie- og uddannelsesvejledere henvender bogen sig også til a-kasser, fagforeninger og studerende på diplom- og masteruddannelser i vejledning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Vejledningsdidaktik