Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Verbal and visual strategies in nonfiction picturebooks. Theoretical and analytical approaches

Denne antologi udspringer fra en international konference, the 7th International conference of the European Network of Picturebook Research, der blev afholdt i Bergen i 2019, og som havde fokus på verbale og visuelle strategier i nonfiktive billedbøger. Kapitlerne i bogen uddyber og bygger således på en række papers fra denne konference.

Det primære mål med antologien er at bidrage til feltet inden for børne- og ungdomslitteraturforskning generelt og feltet inden for billedbogsforskning i særdeleshed med henblik på at give teoretiske redskaber til at evaluere og analysere nonfiktive billedbøger. Antologiens bidragsydere kommer fra forskellige lande og akademiske discipliner og repræsenterer dermed en diversitet af akademiske kulturer. Der bliver præsenteret typologier, modeller og analytiske redskaber til at møde og fortolke både moderne og historiske nonfiktive billedbøger for at øge forståelsen af den verbale og visuelle kompleksitet i nonfiktive billedbøger.

De tre første kapitler i antologien omhandler stilistiske strategier og semiotik og præsenterer bl.a. en semiotisk model til ikke-narrative billedbøger. De fire næste kapitler undersøger, hvordan ideologier bliver foreviget i ord og billeder i nonfiktive billedbøger. Herefter kommer to kapitler om biografien som genre efterfulgt af fire kapitler om dyr og miljø, herunder økokritik. Arkitektur og bykort er omdrejningspunktet for de to næste kapitler, mens de tre sidste kapitler har fokus på den øgede opmærksomhed på vigtigheden af illustrationer i nonfiktion for børn og unge og indeholder diskussioner og analyser af visuelle, sansemæssige og æstetiske strategier i nonfiktive billedbøger.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Verbal and visual strategies in nonfiction picturebooks. Theoretical and analytical approaches