Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Verdens bedste lærer

I denne bog bliver lærerens undervisning sat i centrum og forfatterne kommer med en lang række konkrete ideer til, hvordan man kan planlægge og gennemføre god undervisning.

Bogen er bygget op omkring tre grundlæggende kompetencer: undervisningskompetence, klasseledelseskompetence og social kompetence, der alle danner grundlag for Kompetencehjulet. Kompetencehjulet giver et overblik over lærerens vigtigste kompetencer og de handlinger, der hører til hver kompetence. Hjulet fungerer som et fællessprog for praktikere, som gør det muligt for lærere at udveksle erfaringer om, hvordan man bliver endnu dygtigere til at undervise.

Bogen henvender sig til lærerstuderende, der er ved at danne sig et overblik over undervisningens elementer og kompleksitet eller nyuddannede, der skal til at prøve kræfter med det i praksis. Den henvender sig til den erfarne lærer, der gerne vil genopfriske nogle af de pointer, der er fundamentet for den praksis, man har haft i mange år. Eller til skoleledelsen, der vil have et overblik over skolens samlede styrker og udviklingsområder.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Verdens bedste lærer