Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Verdipedagogikk i barnehagen

Bogen formidler resultaterne fra et norsk forskningsprojekt, hvori det blev diskuteret, hvilke værdier som præger børnehavehverdagen og hvilke dilemmaer kan opstå i pædagogernes værdipædagogiske arbejde. Bogens forfattere er interesseret af kommunikationen af værdierne melelm barn og voksen i børnehaven. en kommunikation som er tilstede i mange aspekter i børnehaven, f.eks. i garderoben og legen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Verdipedagogikk i barnehagen