Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Visuel kommunikation på digitale medier

Denne teoretisk forankrede bog tager afsæt i nye begrebsudviklinger og aktuel forskning og præsenterer de væsentligste visuelle virkemidler, der indgår på de digitale medieplatforme. Desuden gennemgås de mest udbredte genrer og aktuelle stilarter inden for webdesign samt æstetik og smag. Med disse indsigter har forfatteren udviklet videre på sin visuelle kommunikationsmodel, som første gang blev publiceret i 2002, og som kan anvendes til analyse og planlægning af visuel kommunikation. I bogen er modellens teoretiske begrebsapparat videreudviklet, og der er tilføjet nogle af de mest anvendte designprincipper inden for feltet usability. Modellen kan anvendes på hjemmesider samt sociale og digitale medier.

Bogen henvender sig til både professionelle og studerende ved de videregående uddannelser, designskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler inden for sprog-, medie- og kommunikationsfeltet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Visuel kommunikation på digitale medier