Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

What enables or hinders the use of research-based knowledge in primary and lower secondary school – a systematic review and state of the field analysis

Denne rapport er udarbejdet for Undervisningsministeriet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet. Forskerne bag rapporten har foretaget en række studier i forbindelse med rapporten, bl.a. et review på baggrund af 34 danske og internationale studier samt et state of the field- studie, hvor de har interviewet 12 nøglepersoner i relevante ministerier i 12 udvalgte lande.

Rapporten kortlægger, hvilke strategier og hvilken praksis der har betydning for anvendelse og implementering af forskning i skolen. Når viden om læring og pædagogik skal gøre gavn på skolen, viser rapporten, at ansvaret primært hviler på skoleledelsen. Lederen skal planlægge og styre processen og være tydelig og tilgængelig for sine medarbejdere hele vejen igennem. Foruden ledelse har kompetenceudvikling, ressourcepersoner, gennemførelse, holdninger og forankring betydning for anvendelse af forskning i grundskolen.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: What enables or hinders the use of research-based knowledge in primary and lower secondary school – a systematic review and state of the field analysis