Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Writing & Pedagogy, Vol. 13, No. 1-3 (2021): Special Issue: Writing Research in Scandinavia

Writing Research in Scandinavia er et særnummer fra 2021 af tidsskriftet Writing & Pedagogy. Som titlen røber, sætter dette særnummer fokus på skriveforskningen i Sverige, Norge og Danmark – et forskningsområde, som i de senere år har gennemgået en markant udvikling og opnået en stigende opmærksomhed. Formålet med dette særnummer er at præsentere den aktuelle skandinaviske skriveforskning og herigennem at give indsigter i nyere resultater, som tilmed kan have relevans uden for en skandinavisk kontekst. Således henvender særnummeret sig både til en skandinavisk og international målgruppe, hvorfor alle artikler også er skrevet på engelsk. 

Særnummeret indledes med en kort introduktionsartikel og dernæst en artikel, der skitserer et overblik over den skandinaviske skriveforskning fra 2010 til 2020. Dernæst kan man finde otte artikler, som baserer sig på både større og mindre forskningsprojekter, men som alle har folkeskolen som fælles referencepunkt. Artiklerne er i særnummeret fordelt blandt følgende tre overkategorier: “Young Students’ Writing Development”, ”Teachers’ Views on Students’ Writing” samt ”Assessment of Elementary Students’ Writing”. Under ”Young Students’ Writing Development” kan man f.eks. fordybe sig i artiklenAudience awareness in elementary school students’ texts”, som omhandler 6-8 årige folkeskoleelevers skriftlige brug af retoriske virkemidler. Ved ”Teachers’ Views on Students’ Writing” kan man blandt andet læse om fire folkeskolelæreres anvendelse af positiv mundtlig feedback på elevers skriftlige fremstillinger i artiklen ”Teachers’ talk about giving feedback to young text writers, and about giving feedback on handwritten and typed texts.  

Writing Research in Scandinavia henvender sig særligt til lærere og forskere, der er interesserede i skrivning inden for folkeskoleregi (specielt i indskolingen), men forskningsresultaterne, der præsenteres i artiklerne, er også relevante for senere skrivestadier.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Writing & Pedagogy, Vol. 13, No. 1-3 (2021): Special Issue: Writing Research in Scandinavia