Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Stilladseret læsning

Pauline Gibbons (2002)

”Læsning på andetsproget” er et kapitel fra Pauline Gibbons’ bog Scaffolding Language, Scaffolding Learning fra 2002. Bogen har fokus på sammenhænge mellem sprog og læring. Kapitlet kan beskrives som et dynamisk akademisk partsindlæg og er samtidig et idékatalog til læseforståelsesaktiviteter. Fokus er på aktiviteter, der kan stilladsere andetsprogselevens læsning og læring i det, som Pauline Gibbons allerede i bogens undertitel betegner ”the mainstream classroom”. Bogen henvender sig til lærere i klasser med flersprogede elever, men er også relevant for lærere i alle andre klasser. Kapitlet fungerer derved som generel inspiration til, hvordan undervisningen i alle fag i såvel indskolingen som senere kan støtte elevers læseforståelse.

Før du læser artiklen:

Læs Kristine Kabels introduktion.

Mens du læser artiklen:

Få styr på de vigtigste begreber i artiklen. Du kan bruge refleksionsspørgsmålene under din læsning: 

I sin artikel taler Pauline Gibbons om flersprogede elever.

  • Diskutér, hvordan indholdet i artiklen også kan gælde for andre læsere.
  • Diskutér kulturforskelles betydning for læsning.
  • Kom med eksempler på situationer, hvor manglende kendskab til et emne eller en genre har betydning for forståelsen. Fx fra jeres egne læseerfaringer.
  • Kom med eksempler på læsning, hvor afkodningen er korrekt, men forståelsen udebliver.
  • Diskutér, hvilke forskellige typer af skrifthændelser/literacy events en skoleelev indgår i i løbet af en almindelig dag.

Efter du har læst artiklen:

Læs Uffe Ladegaards kommentarer.

Se videoen, hvor to lektorer på UCC fortæller, hvordan du kan bruge Pauline Gibbons' artikel i den daglige undervisning.

Artiklen "Læsning på andetsproget" er skrevet af Pauline Gibbons. Teksten er oversat af Lotte Follin og redigeret af Peter Heller Lützen. Det er kapitel 5 fra Pauline Gibbons bog Scaffolding Language, Scaffolding Learning fra 2002.

Pauline Gibbons er Associate Professor på School of Education, University of New South Wales i Australien.
Hendes felt er andetsprogspædagogik, men hendes stærke fokus på, hvordan man i praksis integrerer arbejdet med sprog og fag, er anvendeligt i alle skolens fag og på alle klassetrin.
Hendes forskning og praktiske undervisningseksempler indgår i en række projekter, kurser, undervisning, bøger og artikler i Danmark.