Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Læseforståelse på mellemtrinnet - et udviklings- og forskningsprojekt

Projektets overordnede formål var at generere viden om undervisning i læseforståelse, som fremmede læseforståelse og foregreb læseforståelsesvanskeligheder for alle elever – herunder elever med dansk som andetsprog og elever med svage sproglige forudsætninger.

 • Om projektet

  Projektets overordnede formål var at generere viden om undervisning i læseforståelse, som fremmede læseforståelse og foregreb læseforståelsesvanskeligheder for alle elever – herunder elever med dansk som andetsprog og elever med svage sproglige forudsætninger.

  Genstandsfeltet var den samlede undervisningskontekst med et samspil mellem mange faktorer. Hensigten var at skabe viden om den måde, hvorpå delkomponenter og undervisningsstrategier i læseforståelse kunne indgå og anvendes i undervisningen, så læringsaktiviteterne fremmede læseforståelse.

  Projektet blev afsluttet i sommeren 2011.

 • Projektkonsulenter

  Projektet blev gennemført af:

  Lene Herholdt, Professionshøjskolen UCC

  Fie Høyrup, Professionshøjskolen UCC

 • Projektdeltagere

  Projektet blev gennemført via to casestudier i to forskellige kommuner: Ishøj og Helsingør.

  Casestudierne blev bygget op med hver tre interventioner, som løb over 3-4 uger i henholdsvis en 4. og en 5. klasse i de to første forløb, mens interventionen i sidste forløb fandt sted i én klasse på hver af kommunens skoler under medvirken af skolens læsevejleder. 

  I sidste forløb var der afsat midler i projektet til at lærere, læsevejledere og læsekonsulenter fra Taastrup og Randers kommuner deltog i et indledende startseminar, som formidlede resultater for de første interventioner, og en afsluttende formidlingskonference, hvor deltagerne udvekslede erfaringer fra den sidste intervention.
  Med afsæt i introduktionsseminaret lod de ligeledes én klasse på hver af kommunens skoler deltage i et forløb under medvirken af en læsevejleder

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læseforståelse på mellemtrinnet - et udviklings- og forskningsprojekt