Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

MIL - Multimodal læring på arbejdspladsen

Projekt MIL - Multimodal læring på arbejdspladsen - undersøgte om anvendelsen af multimodale læse- og skriveformer kunne gøre det lettere for virksomheden ISS at inkludere og fastholde medarbejdere, som var udfordret af virksomhedens skriftsproglige kommunikation?

Projektet var et udviklingsprojekt rettet mod medarbejdere i servicebranchen med usikre læse- og skrivefærdigheder. Projektet blev gennemført i perioden 2009-2012 på servicevirksomheden ISS.

Projektet blev gennemført af konsulenterne:

Bent Saabye Jensen, Aase Holmgaard og Erik Arendal

Del siden på email

Du deler et link til siden: MIL - Multimodal læring på arbejdspladsen