Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Skrivedidaktik i alle fag i skolen - et projekt ved Christianshavns Skole

Formålet med projektet er at styrke faglæreres bevidsthed om skriftlighedens betydning for elevers læring. Projektet tilrettelægges som et aktionslæringsforløb, hvor lærerne udvikler egen skrivedidaktik i tæt samarbejde med fagkolleger og årgangsteam på skolen.

Gennem projektforløbet udvikles en lokal forankret skrivedidaktik, der tager udgangspunkt i den skole og undervisningskultur, som findes på skolen. Skrivedidaktikken danner grundlag for, at lærere og ledelse kvalificerer deres arbejde med at forberede, gennemføre og evaluere skriftlighed i alle fag.

En lokal forankret skrivedidaktik skal fremme elevernes skriftlige kompetencer i fagene, og dette vil ske gennem lærere og ledere som skrivedidaktikere.

 • Om projektet

  Projektets overordnede formål er, at den samlede lærergruppe på Christianshavns Skole udvikler et fagligt fokus på skriftlighed i alle fag.

  Formålet er at give lærerne mulighed for at kvalificere egen undervisning gennem et styrket fokus på at skrive sig til læring i fag og dermed bidrage til at styrke elevers læring og trivsel i skolen.

  For at fremme formålet om et styrket og engageret lærerteam, der arbejder bevidst med elevernes skriftlige fremstilling, iværksætter Nationalt Videncenter for Læsning et lokalt forankret skrivedidaktikprojekt med fokus på to delelementer:

  - Styrkelse af lærerteamets fokus på elevernes læringspotentiale relateret specielt til skriftlig formidling i skolens forskellige fag.
  - Styrkelse af lærerteamets konstruktive dialog til at lære af hinanden og udvikle en kollegial samarbejdskultur på skolen.

  Målet for projektet er, at lærerne opnår:

  - Kompetence til at reflektere over egne didaktiske overvejelser i relation til at styrke elevernes skriftlighed
  - Kompetence til at anvende og vurdere forskellige faglige indsatser for at styrke elevernes skriftlige arbejde
  - Kompetence til at gennemføre og evaluere egne aktioner forbundet med opøvelse af elevernes skriftlighed

  Kompetence til at anvende fagbegreber og metoder til udforskning af egen praksis.

 • Projektets metode

  Der arbejdes med lærere, konsulenter og ledelse på skolen.

  Projektet tilrettelægges som et aktionslæringsforløb med kollegial observation og et stærkt fokus på videndeling ved, at lærerne lærer af hinanden.

 • Projektdeltager

  Christianshavns Skole

 • Projektkonsulenter

  Lene Storgaard Brok
  Leder, Nationalt Videncenter for Læsning
  lsb@kp.dk 
  41 89 81 55
  Projektleder af Skrivedidaktik i alle fag i skolen

  Peter Heller Lützen
  Faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  petl@kp.dk 
  41 89 85 98

  Bonnie Vittrup
  Adjunkt, Læreruddannelsen UCC
  bovi@ucc.dk

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skrivedidaktik i alle fag i skolen - et projekt ved Christianshavns Skole