Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Skrivedidaktik i alle fag

Skrivedidaktik i alle fag er et projekt på Gåsetårnskolen i Vordingborg. Formålet med projektet er at styrke faglæreres bevidsthed om skriftlighedens betydning for elevers læring. Projektet tilrettelægges som et aktionslæringsforløb, hvor lærerne udvikler egen skrivedidaktik i tæt samarbejde med fagkolleger på skolens afdelinger.

Gennem projektforløbet udvikles en lokalt forankret skrivedidaktik, der tager udgangspunkt i de lokale kulturer på de fire afdelinger på skolen. Skrivedidaktikken danner grundlag for, at lærere, vejledere og ledelse kvalificerer deres arbejde med at forberede, gennemføre og evaluere skriftlighed i alle fag. En lokalt forankret skrivedidaktik skal styrke elevernes skriftlige kompetencer i fagene og udvikle læreres, vejlederes og lederes samarbejde om skrivning i fagene.

 • Om projektet

  Det overordnede mål med projektet er at sætte fokus på den enkelte lærers kompetenceudvikling i rollen som skrivevejleder for alle elever. Med det menes, at lærere i alle fag kan inddrage skrivning i bred forstand i mange faglige sammenhænge.

  Målet er, at skrivning inddrages i de faglige sammenhænge, hvor det giver mest faglig og pædagogisk mening. Det kan fx være udarbejdelse af tabeller med resultater eller målinger, det kan være tegning og skrivning af tidslinjer, oversigter, begrebshierarkier, årsagssammenhænge, noteskrivning på en ekskursion, breve, huskesedler, plakater, powerpoints osv. osv. Det handler om at udvikle aktiviteter, som er sjove, inkluderende, og som udvider elevernes udtryksmuligheder.

  For mange elever er skrivning forbundet med kedsomhed og nederlag, så når vi sætter fokus på skrivning, skal vi ikke lave mere af det, som ekskluderer de i forvejen udfordrede elever. Vi arbejder bredt med stilladsering og tydelighed i alle aktiviteter med det formål, at alle elever oplever mestring.

 • Metode

  Det fælles arbejde vil ske i en vekslen mellem workshops for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling og lærernes eget arbejde i fagudvalg. Vi tager udgangspunkt i de største fag, dansk og matematik, og lader så de nye ideer og tilgange sprede sig ud i den enkelte lærers øvrige fag. Det langsigtede mål er, at skrivning – i bred forstand – bliver en naturligt integreret del af aktiviteterne i alle fag.

  Derudover afholdes en række workshops separat for vejledere og ledere.

  Projektets endelige mål er at styrke det kollegiale samarbejde mellem lærere, vejledere og ledelse om udvikling af skriveaktiviteter i alle fag.

 • Projektdeltagere

  Gåsetårnskolen, Vordingborg

 • Projektkonsulenter
  Peter Lützen
  Faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  petl@kp.dk
  41 89 85 98

  Projektleder, konsulent for indsats i udskolingen

  Sara Hannibal
  Lektor, Læreruddannelsen KP
  shan@kp.dk

  Konsulent for indsats i indskolingen

  Bonnie Vittrup
  Adjunkt, Læreruddannelsen KP
  bovi@kp.dk

  Konsulent for indsats på mellemtrinnet

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skrivedidaktik i alle fag