Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Spiljournalist.dk

Danske unge er blandt de mest aktive computerspillere i Europa. Samtidig er unges spilpraksis ofte diskuteret, med stærke og delte meninger, både i hjemmet, på skoler, blandt forskere og i offentligheden.

Spiljournalist.dk er en online-platform, hvor de unge selv kan komme til orde. Det er et gratis journalistisk website om spil og spilkultur, der primært henvender sig til lærere og elever i dansk i udskolingen (6.-10. klasse) - evt. sammen med andre fag. Indholdet bliver således primært produceret af skoleelever, men professionelle journalister og eksperter kan også bidrage med artikler. 

Sideløbende med udviklingen af sitet spiljournalist.dk sætter projektet udskolingsklasser i gang med at skrive journalistisk om spil og spilkultur. Denne didaktiske indsats er Nationalt Videncenter for Læsning med til at udvikle, og vi deltager i den forskning, som skal klarlægge de unges overvejelser, strategier og kompetencer inden for journalistisk skrivning om spil og spilkultur.

 • Om projektet

  Computerspil en gigantisk underholdningsindustri, hvor omtaler af computerspil bæres frem af stærke kommercielle interesser og spilanmeldere, som ofte er tendentiøse. Blandt professionelle spiljournalister er der derfor et stigende ønske om at hæve den journalistiske standard i baggrundsartikler og anmeldelser af spil. Fx er man i USA begyndt at uddele de årlige Kunkel Awards for at fremme god spiljournalistik.

  Parallelt med denne udvikling har der i de seneste år været en stærkt stigende interesse blandt lærere for at inddrage computerspil i undervisningen - f.eks. med oprettelse af eSport-valgfag, forløb om spiludvikling eller andre faglige tilgange til spil. Dertil kommer oprettelse af moduler om spil og læring på ungdomsuddannelser, læreruddannelser samt kandidat- og masteruddannelser. På trods af denne stigende spilinteresse findes der pt. relativt få undervisningsmaterialer, som kan bruges af lærere og elever til at forstå, beskrive og reflektere spil og spilkultur.

  Spiljournalist.dk

  Projektet er et undervisningsforløb baseret på gode erfaringer med spiljournalist.dk i en 7. og en 8. klasse på to forskellige skoler. Kig på sitet for at se eksempler på udvalgte artikler skrevet af elever - fx en anmeldelse af spilteknologi, en reportage fra bræstpilcafé og et debatindlæg om elever, der spiller spil i timerne.

  Spiljournalist.dk er tænkt som et gratis e-magasin om spil og spilkultur. Magasinets indhold skal henvende sig til spilinteresserede børn og unge gennem indhold leveret fra forskellige brugergrupper:

  • ELEVTEKSTER: Udvalgte elevtekster fra undervisningsforløb i dansk i udskolingen (6.-10. klasse).
  • ”GAMERS”: Artikler af “gamers” (spilinteresserede) børn og unge, som er skrevet uden for skolen,
  • EKSPERTER: Artikler af eksperter som fx forskere, eSportudøvere, YouTubere og spiludviklere.

  Magasinets indhold skal primært leveres gennem elever, der skal skrive spiljournalistik i skolen, som skrives gennem brug af Skoleblogs- platformen med tilhørende gratis undervisningsmateriale udviklet af CLIO Online. I den sammenhæng planlægges en årlig tilbagevendende event, hvor elever skal skrive spiljournalistik ud fra et fastlagt tema, der bestemmes af redaktionsgruppen. De øvrige artikler lægges ud på spiljournalist.dk af redaktionsgruppen.

  Visionen for spiljournalist.dk er:

  • at lære skoleelever at bedrive spiljournalistik, som er kritisk, aktuel og vedkommende, og som kan bruges til at skabe formidling, diskussioner og debat om spil - både i og uden for skolen
  • at give spilinteresserede børn og unge (“gamers”) uden for skolen mulighed for at læse, kommentere og publicere spiljournalistik, hvor de kan dele viden og holdninger om spil
  • at bidrage med viden om spil og spilkultur gennem artikler eller videoer af eksperter som fx forskere, spiludviklere eller eSportudøvere
  • at involvere frivillige ’mentorer’ (fx lærerstuderende eller garvede skribenter), der kan bidrage til at udvikle spiljournalist.dk som et journalistisk fællesskab
  • at skabe et offentligt mødested mellem forskellige aktører og stemmer i forhold at beskrive, diskutere og forstå spil og spilkultur

  Spiljournalist.dk indgår i det landsdækkende projekt GBL21: Game-Based Learning in the 21st century som et af i alt 24 undervisningsforløb, der afprøves på 20 skoler.

 • Metode

  Den didaktiske idé bag websitet er, at skoleelever i større eller mindre omfang har interesse, erfaringer og viden om spil og spilkultur, der kan danne afsæt for at arbejde med journalistiske vinkler på emnet.

  Samtidig skal sitet give mulighed for at arbejde med faglige aspekter af journalistik som fx research, vinkling, nyhedskriterier, kildekritik, genrekendskab og brug af sproglige og multimodale virkemidler som layout, billeder, animation, infografik, video, lyd mm. De journalistiske genrer på sitet bliver:

  1. Spilanmeldelser (overlap med spilguides)
  2. Reportager – fx fra en gaming event, en brætspilcafé, en gameshop osv.
  3. Feature artikler (baggrundsartikler), der går i dybden
  4. Debatindlæg (klummer/kommentarer) om positive eller negative aspekter ved spil og spilkultur
  5. Interviews med forskere, spiludviklere, kendte gamers osv.
 • Podcast

  Hvordan kan erfaringer uden for skolen bringes i spil i elevernes skriveudvikling i udskolingens danskfag? Det har projektet Spiljournalist et bud på, og i denne podcast skal vi møde en gruppe udskolingselever og deres lærer, som fortæller om erfaringer med at skrive kritisk journalistik om computerspil. De fleste børn og unge har nemlig erfaringer med at spille, og stort set alle har en holdning til det. Derfor blev spiljournalistikken en vej til stort engagement og nuanceret journalistisk arbejde i klassen. Vi møder også professor Thorkild Hanghøj, som sætter rammen for projektet.

  Idé og tilrettelæggelse: Peter Heller Lützen & Thorkild Hanghøj

  Producent: Siri Bonde

  Podcasten er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet som del af formidlingsprojektet "Ind i øret ud i skolen".

 • Projektkonsulenter
  Thorkild Hanghøj
  Lektor ved Aalborg universitet, København
  thorkild@hum.aau.dk
  5172 8367

  Projektleder

  Peter Heller Lützen
  Faglig konsulent
  petl@kp.dk
  4189 8598

  Projektkonsulent

Del siden på email

Du deler et link til siden: Spiljournalist.dk