App om dysleksi

- Hvordan bliver man bedre til at identificere og hjælpe børn med læsevanskeligheder, allerede inden de begynder i skole – og i særlig grad de børn, der er i risikogruppen for dysleksi? Det var, hvad…

Ordblindes læsemuligheder på digitale enheder

Digital læsning er et vilkår i den danske skole. Ikke mindst i Thisted Kommune, hvor alle elever har deres egen digitale enhed. På den læser de webtekster, tekster på forlagenes læringsportaler, de un…

En positiv fortælling er det vigtigste

Hvis en elev har svært ved at læse og skrive - dyslektiske vanskeligheder - er der stor risiko for, at det kan føre til en negativ selvforståelse af, at han eller hun er dårlig, ukoncentreret og måske…

Læsevanskeligheder

Står der grus, gæs eller græsse! Jeg kan ikke se det på bogstaverne, ikke høre det, hvis jeg læser det højt – og hvad betyder græsse egentlig?Læsningen bremses hele tiden af ord, man enten ikke fors…

Læse- og skriveteknologi

Ifølge PISA-undersøgelserne mangler 15 % af en årgang i Danmark funktionel læsekompetence. Det betyder, at de har svært ved at forstå, anvende, reflektere over og engagere sig i indholdet i skrevne…

Literacy

Literacy kan betegnes som vores ressourcer og færdigheder i at afkode, forstå og anvende tegn. Det være sig lige fra bogstaver og tal til grafer, ikoner og symboler. Vi udvikler og anvender vores li…

Intensiv læseundervisning på mellemtrinnet

Intensiv læseundervisning på mellemtrinnet er på en og samme tid både en forskningsbaseret og en praksisforankret beskrivelse af et intensivt undervisningstilbud til tre elever med dysleksi. Bogen vi…