Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Tidsskrift

Om tidsskriftet

Viden om Literacy formidler viden om literacy i didaktiske og pædagogiske sammenhænge og retter sig mod lærere, pædagoger, lærer- og pædagogstuderende, læsevejledere og forskere med interesse for udvikling af literacy. I tidsskriftet formidles således både videnskabelige undersøgelser, udviklingsarbejder og konkrete praksiserfaringer inden for fagfeltet. Viden om Literacy indeholder artikler på dansk, engelsk, norsk og svensk, og i hvert temanummer fagfællebedømmes op til fire artikler. 

Viden om Literacy udkom første gang i marts 2007 som et led i etableringen af Nationalt Videncenter for Læsning. Siden da har tidsskrifter behandlet temaer bredt inden for fagfeltet og altid igennem tre perspektiver: Forskning, udvikling og praksis. Viden om Literacy har behandlet følgende temaer:

Nr. 1: Faglig læsning
Nr. 2: Læseforståelse
Nr. 3: Læsning og IT
Nr. 4: Ordforråd og -kendskab
Nr. 5: Læsevanskeligheder
Nr. 6: Læsning og skrivning
Nr. 7: Multimodalitet
Nr. 8: Tidlig skriftsprogstilegnelse
Nr. 9: Test og evaluering af skriftsprog
Nr. 10: Jorden læser
Nr. 11: Læse- og skriveteknologi
Nr. 12: Literacy
Nr. 13: Kære genre – hvem er du?
Nr. 14: Læs læser, læs!
Nr. 15: Lad os skrive om skrivedidaktik
Nr. 16: Med strøm på...
Nr. 17: Skole i hjem – Hjem i skole
Nr. 18: På flere sprog
Nr. 19: SKRIFT
Nr. 20: Litteraturdidaktik og -pædagogik
Nr. 21: Multimodale tekster
Nr. 22: L1T3R4CY – literacy og numeracy i børnehave og indskoling
Nr. 23: At tale for at lære
Nr. 24: Unges tekstverdener – på skrift og på tværs
Nr. 25: Test i skole og dagtilbud
Nr. 26: Perspektiver på læse- og skriveteknologi i klasseværelset
Nr. 27: Grammatik i kontekst
Nr. 28: Spirende literacy
Nr. 29: Når undervisningen digitaliseres
Nr. 30: Sproglig udvikling i matematik og naturfag
Nr. 31: Læselyst
Nr. 32: Steder og tekster
Nr. 33: Ordblindhed i skolen
Nr. 34: Kritisk literacy i danskfaget
Nr. 35: Samarbejde om literacy på tværs 

Copyright

Politik om Open Access

Viden om Literacy giver åben og gratis adgang til tidsskriftets indhold ud fra et princip om at gøre viden og forskning frit tilgængelig for offentligheden.

Tidsskriftet findes både trykt og digitalt. Den trykte udgave har et oplag på cirka 300-400 eksemplarer. Den digitale udgave er open access, hvor alle har mulighed for at læse, downloade, kopiere, distribuere, udskrive og linke til artikler.

Viden om Literacy tager ikke gebyr for indsendelse eller publicering af artikler.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Om tidsskriftet