Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Modellering i det dialogiske klasserum – et sprogligt bidrag til fagenes didaktik

Projekt Modellering i det dialogiske klasserum – et sprogligt bidrag til fagenes didaktik undersøger det mundtlige fagsprog i natur- og teknologiundervisningen og dets udfoldelsesmuligheder. Det gøres gennem et mixed methods-studie, der afdækker nogle natur- og teknologilæreres sproglige praksis i tre 6. klasser, undersøger kommende natur- og teknologilæreres forestillinger om, hvordan de vil gribe undervisning an og undersøger, hvilke rammer for mundtlighed henholdsvis grundskolen og læreruddannelsen tilbyder elever og lærere. Projektets intention er at udvikle forslag til, hvordan grundskolen og læreruddannelsen kan styrke det mundtlige fagsprog i klasserummet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Modellering i det dialogiske klasserum – et sprogligt bidrag til fagenes didaktik