Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Skrivedannelse – det dannelsesmæssige potentiale ved skrivning i folkeskolens ældste klasser

Formålet med projektet Skrivedannelse er at undersøge relationen og dynamikken mellem skrivning og dannelse i et eksistentielt perspektiv i folkeskolens ældste klasser. Gennem et systematisk litteraturstudie og interventionsstudie i folkeskolens 8. og 9. klasser vil dette projekt bidrage til at teoretisk forstå og empirisk belyse skrivedannelse i folkeskolen og pege på lærerens muligheder for at facilitere skrivedannelse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skrivedannelse – det dannelsesmæssige potentiale ved skrivning i folkeskolens ældste klasser