Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Udvikling af elevers skrivning gennem undervisning i tekstsammenhæng

Projektet undersøger, hvordan lærere gennem et fagdidaktisk fokus på tekstsammenhæng i faget dansk kan styrke 4. klasseelevers skriftlige fremstillinger med særligt fokus på elever med svage skriftsprogskompetencer. Dette gøres gennem en empirisk undersøgelse af skriveundervisningen i to 4. klasser samt nærsproglige analyser af elevernes tekster før og efter en kontekstualiseret sprog- og grammatikintervention.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Udvikling af elevers skrivning gennem undervisning i tekstsammenhæng