Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Digitale fagportaler i brug i danskfagets litteraturundervisning

Digitale fagportaler (fx Gyldendal.dk og Clio) er blevet udbredt i den danske folkeskole. Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge relationerne mellem digitale fagportalers didaktiske intentioner og deres faktiske anvendelse i danskfagets litteraturundervisning. Konkret undersøges litteraturanalyse og litteraturfortolkning i udskolingen i et casestudie.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Digitale fagportaler i brug i danskfagets litteraturundervisning