Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Language Learning Strategies of Bilingual Students in Denmark

Studiet undersøger, hvordan tosprogede elever udvikler og bruger sproglæringsstrategier, når de lærer dansk som andet- og engelsk som tredjesprog. Studiet bidrager til sproguddannelse i folkeskolens 7.-9. klasse og baseres på blandede metoder. Nogle tosprogede elever kæmper med akademisk dansk og falder bagud sammenlignet med etsprogede elever, især i engelsk. Studiet vil også vise om strategier bidrager til læringsmål, samt hvordan undervisere kan fostre gode læringsstrategier. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Language Learning Strategies of Bilingual Students in Denmark