Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Nyankomne elevers faglige deltagelsesmuligheder ved direkte indskrivning i og mellem sproglige praksisfællesskaber i grundskolen

Nyankomne elever indskrives direkte i grundskolens almene undervisningstilbud, hvor manglende målsproglige forudsætninger kan vanskeliggøre elevernes faglige udbytte af undervisningen. Projektet vil med udgangspunkt i en social forståelse af literacy og 3 forskellige cases undersøge og identificere faglige deltagelsesmuligheder i og mellem almenundervisningen og basisundervisning i dansk som andetsprog for elevgruppen.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyankomne elevers faglige deltagelsesmuligheder ved direkte indskrivning i og mellem sproglige praksisfællesskaber i grundskolen