Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Stor drama med de små: At forske i undervisning med drama til at skabe medbestemmelse og deltagelse i indskolingens danskfag

Formålet med dette projekt er kvalitativt at forske i, hvordan undervisning med drama kan udvikle indskolingselevers deltagelse og medbestemmelse i grundskolens danskfag, med særligt fokus på fortolkning af litteratur. Gennem Design Based Research forskes i to indskolingsklasser med udvikling af danskundervisning med drama. Projektets grundlæggende antagelse er, at udvikling af en dramadidaktik som en del af grundskolens danskfag styrker indskolingselevers kritisk-demokratiske dannelse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Stor drama med de små: At forske i undervisning med drama til at skabe medbestemmelse og deltagelse i indskolingens danskfag