Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

At være tosproget og ordblind i folkeskolen – diversitet og ulighed i opsporingspraksis

Tosprogede elever med diagnosticeret ordblindhed er underrepræsenterede i folkeskolen. Dette ph.d.-projekt bidrager til at undersøge den pædagogiske opsporingspraksis af ordblindhed hos tosprogede elever og de vidensformer, den hviler på. Med afsæt i videnssociologi og et participatorisk etnografisk design belyser jeg, hvordan viden om tosprogethed og ordblindhed bliver til i skolens praksis og får betydning for opsporing af ordblindhed hos tosprogede elever. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: At være tosproget og ordblind i folkeskolen – diversitet og ulighed i opsporingspraksis