Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

I Skyggen af Ordblindheden – Et aktionsforskningsprojekt om trivsel, læring og deltagelse for elever med ordblindhed

Dette ph.d.-projekt sætter fokus på underbelyste (skygge)sider af ordblindhed og udforsker sammen med udskolingselever med ordblindhed deres oplevelser af læring, trivsel, deltagelse samt forestillinger om fremtid, uddannelse og beskæftigelse. Med afsæt i critical disability studies og aktionsforskning involverer projektet eleverne i at forstå ordblindhed som et fænomen, der også skabes socialt og kulturelt og i at (videre)udvikle undervisning og støtte til elever med ordblindhed i folkeskolen. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: I Skyggen af Ordblindheden – Et aktionsforskningsprojekt om trivsel, læring og deltagelse for elever med ordblindhed