Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Under overfladen: Udvikling af danskfagets didaktik i et kommunikationskritisk, teknologisk perspektiv

Gennem et kvalitativt Design-Based Researchstudie undersøger projektet, hvordan undervisning i folkeskolens danskfag kan udvikles og praktiseres, så udskolingselever oparbejder kritiske literacykompetencer. Projektet skal i et multimodalt perspektiv bidrage til udviklingen af danskfagets literacydidaktik, hvor de kommunikative udfordringer, den teknologiske udvikling afstedkommer, kan imødekommes. Her vil der være fokus på hvad digitale teknologier kan og gør i kommunikationssituationer, og hvilke krav det stiller til (nye) literacykompetencer.  Denne viden vil være til gavn for professionelle i folkeskolen generelt og dansklærere specifikt.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Under overfladen: Udvikling af danskfagets didaktik i et kommunikationskritisk, teknologisk perspektiv