Fagtekster i gymnasiet

Hvad gør man, når fagteksten bliver en forhindring i stedet for en kilde til viden? Hvordan underviser man bedst elever, som har meget svært ved at læse og forstå fagenes tekster? På Frederiksberg Gymnasium eksperimenterer lærerne i science-fagene med at støtte elevernes læsning af fagtekster og sprogbrug i fagene generelt som et vigtigt led i projektet Mønsterbrydende Science. Det handler blandt andet om at lade eleverne bruge sproget mere og sætte læreren i en vejledende rolle.

Før læsning

”Lad kaos bryde lidt ud. Vis mig jeres bud på en løsning!” I 2.x har kemilærer Peter Olsen forsynet eleverne med kasser med legoklodser. Første punkt på dagsorden er at bygge ens og forskellige figurer med klodserne, ændre på dem og veje dem for at få en fornemmelse af, hvordan molekyler fungerer. Arbejdet med forforståelsen er en indgang til at læse en svær fagtekst om reaktionsskemaer. Peter forklarer hvorfor: ”Denne her tekst er altid svær for eleverne, men den er en hjørnesten i det, de skal lave det næste halve år,” og han fortsætter: ”Det hjælper dem at have noget i hænderne, noget konkret at røre ved og flytte rundt på. I min undervisning refererer jeg mere tilbage til eksperimenter og figurer end til teksten. Derfor afprøver jeg forskellige måder at aktivere eleverne med konkrete eksperimenter og analogier til kemiens verden, før vi læser fagteksten. Vi arbejder jo hele tiden med noget, man ikke kan se med det blotte øje.”

Elever i 2.x bygger analogier til molekyler og vejer dem som en forforståelsesaktivitet, før de læser grundbogens tekst om reaktionsskemaer.

I gruppearbejdet tilpasses den faglige samtale elevernes forudsætninger, og eleverne får mere taletid og kan udvikle ræsonnementer i fællesskab.

Under læsning

Når eleverne har løst opgaven med legoklodserne, sætter Peter grupperne i gang med at arbejde med dagens læseguide. Læseguiden er designet til fælles arbejde i klassen og indeholder derfor mange spørgsmål til fælles refleksion. Læseguides er oprindelig udviklet som redskab til at styrke elevernes individuelle lektielæsning, men kan bruges på mange måder.

Kemilærer Peter Olsen introducerer eleverne til læseguiden, som består af spørgsmål og kommentarer, som han har indsat i fagtekstens margen.

En gruppe elever bruger læseguiden i deres arbejde med at lave beregninger i et reaktionsskema.

I modulet arbejder eleverne i 2.x nu sammen i mindre grupper om at besvare Tænk selv-spørgsmålene til teksten. De arbejder koncentreret omkring den fælles læsning og notater, hvor hver elev har en rolle: læse op, udpege svære passager og være problemknuser. Peter har travlt med at nå rundt til grupperne med tilpasset vejledning: ”Et eksempel kunne jo faktisk være det, der står lige oppe over i teksten. Prøv at se…”

Gruppearbejde med læseguide under læsning.

Efter læsning

I næste modul blandes eleverne på tværs af grupper og fremlægger reaktionsskemaer for hinanden. De forklarer egne skemaer for hinanden og vender tilbage til fagteksten, når det er nødvendigt. Nu skal eleverne bruge fagsproget mere selvstændigt.

Elever fra forskellige læsegrupper fremlægger reaktionsskemaer for hinanden efter læsning af teksten med læseguide.

Igen er det eleverne, der er sprogligt aktive og ikke kun læreren. Det er nødvendigt, hvis eleverne skal udvikle fagsprog, men det kan være svært for en garvet gymnasielærer at slippe kontrollen, når eleverne kæmper med stoffet. Derfor arbejder sciencegruppen i projektet løbende med at forbedre deres bud på en sprogligt udviklende fagundervisning.

Læs mere her

Bremholm, J. (2015). Læseguide hvad, hvorfor og hvordan. Nationalt Videncenter for Læsning. Kan hentes her.

Bremholm, J., Lützen, P. H., & Buch, B. (2020). Bedre tekstlæsning på ungdomsuddannelserne: strategier og læseguides (1. udg.). Dafolo.

Lützen, P. H. (2021). Hvad er stilladsering. Nationalt Videncenter for Læsning. Kan læses her

Thise, H., & Vilien, K. (2019). Broen til fagsproget: 32 ideer til at styrke sproget i alle fag. Samfundslitteratur.

Vilien, K., Jensen, A. S., & Brok, L. S. (red.) (2018). Viden om Literacy nr. 24: Unges tekstverdener på skrift og på tværs. Nationalt Videncenter for Læsning. Hent tidsskriftet her.

Film og podcast

Stilladseret læsning og skrivning i gymnasiet. Nationalt Videncenter for Læsning. Se filmen her

Faglig læsning for alle. Nationalt Videncenter for Læsning. Lyt med her.

Hjemmesider

Mønsterbrydende science, der er et sprogligt stilladserende undervisningsforløb i naturfag og matematik, og som er udviklet i projektet: www.mbscience.dk 

Faglig læsning for alle, der er et projekt på Rosborg Gymnasium og HF fra 2019-2022, og som styrker elevernes faglige og sociale kompetencer gennem målrettet læsetræning. Materiale deles her.

Se mere Se mindre

___________________________________________

​Tekst: Katja Vilien

Foto: ​Svend Rossen

Marts 2022

Udgivet med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.