Mentor som bindeled

Når man er ordblind og samtidig kommer fra et hjem, hvor der ikke altid er overskud til at rette opmærksomheden mod barnets problemer med skriftsproget, kan det godt være en stor mundfuld at gå i skole. Egmont Fondens rapport, Registeranalyse – børn og unge med ordblindhed, fra 2018 viser, at chancen for at klare sig gennem uddannelsessystemet som ordblind er mindre, hvis det ordblinde barn kommer fra et hjem med svagere social baggrund. Derfor har vi i projekt Læsesucces for ordblinde børn udviklet en mentorfunktion for de dobbeltudfordrede børn, og i skrivende stund er der uddannet 28 lærere og pædagoger til at varetage og videreudvikle en sådan funktion på projektets skoler.

Lærer Maria Børsmose fra Cosmosskolen i Esbjerg. Maria er mentor i projektet Læsesucces for ordblinde børn. I denne video fortæller hun, hvad hendes arbejde som mentor består af.

Mentor Maria Børsmose fortæller i denne video, hvordan hun arbejder sammen med sin mentorelev.

Mentoren som bindeled til andre voksne omkring barnet

En vigtig opgave i mentorarbejdet er at forstærke barnets stemme i de sammenhænge, hvor barnet skal læse og skrive. Gennem samtalerne med barnet får mentoren nemlig en unik viden om, hvad der kan være svært for det enkelte barn i undervisningen eller i arbejdet med skoleopgaver derhjemme. Her er det vigtigt, at mentoren samarbejder med barnets klasseteam, så lærerne bliver klar over barnets behov for fx, at tekster er scannet ind eller at kunne bruge læse- og skriveteknologi i timerne for at kunne deltage på lige fod med de andre elever i klassen.

Samarbejdet kan gå begge veje, så det kan også være lærerne, der informerer mentoren om de udfordringer, lærerne ser for det ordblinde barn i timerne. Flere mentorer vælger også at observere deres mentorbarn i enkelte undervisningssituationer for at se, hvilke udfordringer barnet kan støde på i undervisningen. Informationer fra kolleger eller viden fra observationer af mentorbarnet i undervisningen kan mentoren så bruge i samtalerne med barnet og fx støtte barnet i at udvikle strategier til at tackle udfordringer i undervisningen.

Mentoren bliver også en naturlig kontaktperson for barnets forældre, når det gælder problematikker knyttet til barnets udfordringer med skriftsproget. Det kan være alt fra tilmelding til Nota eller problematikker om brug af læse-og skriveteknologi derhjemme til problemstillinger, som opstår i klassen pga. barnets udfordringer med skriftsproget.

Det er oplagt, at mentoren samarbejder med skolens læsevejleder, der kan støtte mentoren i de mere læsefaglige spørgsmål og samtidig være med til at skubbe på, hvis mentorer får øje på problemstillinger, som skal løftes op på skoleniveau, fx hvordan skolen sikrer, at tekster er tilgængelige digitalt i alle fag. Her kan et samarbejde med skolens it-ansvarlige også være relevant.

I denne video fortæller Maria Børsmose om, hvordan hun som mentor samarbejder med andre aktører i det ordblinde barns liv.

 • Dobbeltudfordrede ordblinde børn

  Klik og læs mere...

  Luk
  Dobbeltudfordrede ordblinde børn

  Dobbeltudfordrede børn betyder i projekt Læsesucces børn, som er ordblinde og samtidig kommer fra hjem, hvor der ikke altid er overskud i hjemmet til at rette opmærksomheden mod de vanskeligheder, barnet er i med skriftsproget.

 • Ordblindhed

  Klik og læs mere...

  Luk
  Ordblindhed

  Ordblindhed er en specifik indlæringsvanskelighed, som betyder, at ordblinde børn har svært ved at lære at koble bogstaver og lyd. Ordblindhed er det samme som dysleksi.

En mentor er en voksen på skolen, som sætter sig ind i barnets særlige situation og ser skolelivet fra det dobbeltudfordrede barns synsvinkel. Med det blik kan mentor bidrage til flere gode skoledage for det enkelte barn. Men det arbejde, mentoren gør, er ikke kun til gavn for mentorbarnet. Når mentor bringer barnets stemme videre til kolleger, læsevejledere og ledere, bliver mentors arbejde et væsentligt bidrag til en mere dysleksivenlig skole og dermed læsesucces for flere ordblinde børn.

Projektet løber over tre år i 2019-2022. Projektet kan følges på NVL’s hjemmeside. Her er en række materialer, som er udviklet i forbindelse med projektet, også tilgængelige til inspiration og gratis download.

Se mere Se mindre

Projekt Læsesucces for ordblinde børn er støttet af Egmont Fonden.

Mentorinterview: Charlotte Christiansen, UC SYD interviewer Maria Børsmose, lærer ved Cosmosskolen, Esbjerg.

Tekst: Pia Mortensen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Stine Fuglsang Engmose, Professionshøjskolen Absalon

Mentorplakat: Minna Nørgaard Bruun, Københavns Professionshøjskole

Film: RossenFilm

Oktober 2021