Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Afslutningskonference: Tidlig literacy - tidlig numeracy

Frederiksberg Kommune afslutter tre års arbejde med literacy og numeracy i skolestarten med en konference.

På konferencen får alle interesserede muligheden for gennem en række relevante eksempler at høre om de erfaringer, man på Frederiksberg har opnået gennem projektet Tidlig literacy - tidlig numeracy.

Forsker i børnesprog, Pia Thomsen, vil tage deltagerne på en spændende rejse ind i barnets tidlige læringsunivers.

Konferencen henvender sig til faglige konsulenter i dagtilbud og skoler samt pædagoger, lærere og ledere.

Program

9.30 Ankomst - Indtjekning og morgenkaffe

10.00 Velkomst - præsentation af dagens program
- ved Gorm Bagger Andersen, skolechef i Frederiksberg Kommune og Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videncenter for Læsning

Baggrund, projektes opdagelser
- ved Lene Storgaard Brok og Charlotte Reusch

Skolerne i Frederiksberg Kommune og Nationalt Videncenter for Læsning har fra foråret 2016 til august 2018 samarbejdet om at skabe viden om og erfaringer med literacy og numeracy som pædagogisk og didaktisk praksis. I projektet har lærere, pædagoger, vejledere og ledelser samarbejdet om at undersøge og udvikle nye praksisformer og literacymiljøer i indskolingen. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney-Møllers Fond til almene Formaal.

10.45 En rejse ind i barnets tidlige læringsunivers - KEY NOTE SPEAK
- ved Pia Thomsen, forsker i børnesprog, docent, ph.d. fra Professionshøjskolen Absalon, Center for Pædagogik

Oplægget tager deltageren med på en rejse ind i barnets tidlige læringsunivers, og det belyser, hvordan barnets læringsskelet grundlægges i hjernen i det dynamiske samspil og i udforskningen af omgivelserne.

Med udgangspunkt i den nyeste børneforskning uddrages centrale temaer og sammenhænge mellem sproglige erfaringer, deltagelsesmuligheder i børnefællesskabet og udviklingsmuligheder her-og-nu og på længere sigt. Afslutningsvis stilles spørgsmålet: Kan vi bedst forstå barnets sprogtilegnelse som komplekse sproglige dannelsesprocesser frem for ord, sætninger, bogstaver og tal?

12.00 Frokost

13.00 WORKSHOPS
De fem workshops præsenterer erfaringer fra Tidlig literacy – tidlig numeracy-projektet.
Du deltager i én workshop før kaffepausen og i en anden efter kaffepausen.

1. Læringsrum og læringsmiljø – hvad er forskellen? - ved Mette Paaske, Skolen ved Søerne
Workshoppen vil tage afsæt i praksiserfaringer med, hvordan vi arbejder med at skabe et læringsmiljø med mulighed for alle børns deltagelse. Der vil være eksempler på betydningen af læringsrummets indretning og på den sproglige interaktion mellem børn og voksne og børnene imellem.

2. Ledelsesperspektivet på forankring af literacyorienteret praksis - ved Lisbet Kjærgaard, Skolen på Duevej
Workshoppen sætter fokus på, hvordan projektet har spillet en strategisk rolle i udvikling af pædagogisk praksis i indskolingen og i samarbejdet mellem skole og SFO. Hvad har vi taget med os ind i det nye skoleår?

3. Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen - ved Ole Freil og Michael Wahl Andersen, Københavns Professionshøjskole
Hvordan kan elever i børnehaveklassen arbejde undersøgende og eksperimenterende med matematik, så de både udvikler matematiske færdigheder og kompetencer? Workshoppen tager afsæt i forskning om mindre børns læring i matematik og vil forme sig som en vekslen mellem arbejde med praktiske eksempler og dialog.

4. Sprog som grundlag for læring - ved Lisbeth Lorenzen og Rikke Hansen, Søndermarkskolen
Hvad betyder sprog i forbindelse med læring? – og er sprog vigtigere i dansk end i matematik? Som vejledere på henholdsvis læse- og matematikområdet giver vi eksempler på sprogbaseret fagdidaktik i forbindelse med Tidlig literacy – tidlig numeracy.

5. Læring uden for klasserummet - ved Frederik Krabbe, Skolen ved Søerne
Workshoppen sætter fokus på, hvilke aktiviteter der kan understøtte børns tilegnelse af matematiske færdigheder. Workshoppen præsenterer en læringsaktivitet uden for klasserummet og stiller spørgsmålet: Kan leg blive til læring?

13.30 Kaffe

14.00 2. Workshop-runde

14.45 Dagens overraskelse

15.50 Tak for i dag

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Afslutningskonference: Tidlig literacy - tidlig numeracy