Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Temaforløb: Organisering og undervisning for elever med sprogforståelsesvanskeligheder

Nationalt Videncenter for Læsning og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet holder temaforløb om sprogforståelsesvanskeligheder.

Ved hjælp af faglige oplæg og samtaleværktøjer bliver deltagerne klædt på til at kortlægge, drøfte og ideudvikle deres skoles indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder i indskolingen. 
Temaforløbet henvender sig til indskolingsteams af pædagogiske ledere, lærere, børnehaveklasseledere, skolepædagoger, vejledere og andre ressourcepersoner.

En skole skal tilmelde sig som én deltager og får dermed ét login til det virtuelle temaforløb. Deltagere fra en skole deltager ved at sætte sig sammen i et lokale med stor skærm med ét login og følger de tre temaeftermiddage sammen, reflekterer sammen og laver øvelser sammen.
Torsdag den 1. december kl. 14:30-16:00

Fredag den 9. december kl. 14:30-16:00
Torsdag den 15. december kl. 14:30-16:00

Del siden på email

Du deler et link til siden: Temaforløb: Organisering og undervisning for elever med sprogforståelsesvanskeligheder