Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Elever i læse- og skrivevanskeligheder: Undervisning, der matcher elevernes behov, 2021. Aarhus

Undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder må tilgodese hele elevens udvikling i alle fag

Temadagens fokus er undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder. Hvordan tillrettelægges undervisning, som udvikler elevernes læseforståelse og læseflow? Hvordan kan vi i skolen tilbyde eleverne undervisning, der tilgodeser elevens læringsbehov i fagene? Hvordan styrker vi i skolen og i samarbejde med forældrene elevernes selvforståelse, så læse- og skrivevanskelighederne ikke dominerer elevens selvopfattelse?

Igen i år inviterer Nationalt Videncenter for Læsning sammen med VIA University College til en spændende temadag med fokus på undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder. I år er der fokus på strategier til læseundervisningen – både strategier til automatisering af læseprocessen og læseforståelse. Her drøftes endvidere, hvordan elevernes læseforståelse kan afdækkes, også med brug af læse- og skriveteknologi.

Der gives konkrete forslag til praksis – baseret på forskning – på, hvordan en ordblindeindsats kan tilrettelægges i skolens fag.

Temadagen henvender sig til lærere, ordblindelærere og læsevejledere i grundskolen og på specialskoler samt til læse- og læringskonsulenter.

Program

Kl. 09.00 Registrering og kaffe

Kl. 09.30 Velkomst
V. Lene Storgaard Brok, centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning

Kl. 09.45 Intentionerne bag dagen
V. Kirsten Friis, konsulent, Nationalt Videncenter for læsning

Kl. 10.15 Læseforståelsesstrategier – undervisning og evaluering
V. Louise Rønberg, lektor, Københavns Professionshøjskole
Kompetent læseforståelse kræver et avanceret samspil mellem basale færdigheder, strategier og læseerfaring. Alle fag og skolens læsevejledere må derfor samarbejde om at styrke elevers udvikling af generelle læseforståelses-strategier, de kan bruge på tværs af fag og tekster. Men dertil er det nødvendigt, at de enkelte fag støtter eleverne i at få øje på de strategier og læsemåder, der er specifikke i de enkelte fag. Oplægget diskuterer og opsummerer forskning på området og viser veje til måder at evaluere og undervise i læseforståelse på mellemtrinnet og i udskolingen.

11.30 Frokost og besøg hos forlagene

Kl. 12.30 Den intensive indsats med fokus på sekundære vanskeligheder
V. Mie Askjær Midtgaard, læsevejleder og ordblindekonsulent, Ordblindetalent
Hvordan tilrettelægges en intensiv indsats for elever i ordblindevanskeligheder, så sekundære vanskeligheder som fx svækket motivation og manglende selvværd imødegås bedst muligt? Med udgangspunkt i forskning og elevcases præsenteres, hvordan en intensiv indsats med fokus på både mindset og mestringsstrategier i hverdag og skole kan imødekommes. En indsats, der starter allerede i afdækningen af elevens læse- og skrivekompetencer.

Kl. 13.00 Elevens trivsel, motivation og self-efficacy
V. Helle Bonderup, lektor, VIA University College
Oplægget præsenterer forskning, der undersøger de psykiske følgevirkninger af skriftsprogsvanskeligheder, og hvorledes de voksne omkring barnet og den unge har forskellige muligheder for at forstå og tage hånd om den skriftsprogsudfordrede, sådan at omfanget af vanskelighederne ikke øges.

Kl. 14.00 Eftermiddagskaffe og besøg hos forlagene

Kl. 14.30 Flydende læsning i praksis fra 3. klasse
V. Dorthe Aspegren Bendixen, læsevejleder og ordblindelærer på Forældreskolen i Aarhus
Hvordan tilrettelægges et differentieret og effektivt læsekursus, der styrker alle elevers afkodningsfærdigheder, og som samtidig har en overførselsværdi til den daglige undervisning? Et kursus, som også er målrettet de ’gule’ og ’røde’ elever i Ordblindetesten. I oplægget præsenteres to forskellige materialer, der medtænker og løfter de svageste elever i klassen. Først præsenteres data og erfaringer med materialet ”Læseflow” af Elsebeth Otzen og Mia Graae, hvorefter Dorthe Aspegren Bendixen introducerer og deler sine erfaringer med Gertrud Brandts ”Flydende læsning i praksis”. Der vil være praktiske øvelser fra ”Flydende læsning i praksis”, så deltagerne får bedre forudsætninger for at komme i gang med materialet.

Kl. 15.45 Tak for i dag og på gensyn
V. Kirsten Friis, konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Elever i læse- og skrivevanskeligheder: Undervisning, der matcher elevernes behov, 2021. Aarhus