Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Literacy i læreruddannelsen

Nationalt Videncenter for Læsnings Literacynetværk inviterer til literacynetværksmøde fredag d. 8. april 2016 med titlen 'Literacy i læreruddannelsen'.

Literacy og skriftsprogtilegnelse

Danskfaget i læreruddannelsen fik i 2013 et nyt nationalt modul i ’literacy’ (for 4.-10. klasse) og i ’skriftsprogstilegnelse’ (1.-6. klasse), og der er nu indført en modulprøve for de studerende i tilknytning til de to moduler. Der er mange begreber og fagligheder i spil, men hvordan hænger de sammen? Bliver literacy-modulet fremover til et prøveforberedende forløb, der skal forberede de studerende til modulprøven? Er der sammenhæng mellem modulerne skriftsprogstilegnelse og literacy, og hvordan skelner vi mellem de studerendes egne skriftkompetencer og deres didaktiske og pædagogiske kompetencer i forhold til at undervise i skriftsprogstilegnelse?

Læreruddannere oplever i denne tid stor forvirring omkring literacy, skriftsprogstilegnelse og skriftsproglige kompetencer: Hvordan, hvornår og med hvilke faglige mål skal de studerende undervises i hvad?

I samarbejde med Dansklærerforeningens sektion for læreruddannere tager vi disse vigtige spørgsmål op. Arrangementet henvender sig naturligt primært til læreruddannere i dansk, men er åbent for alle.

Oplæg

Der vil være oplæg og diskussion om:

  • modulerne ’literacy’ og ’skriftsprogstilegnelse’ v/ Hanne Beerman, UC Nordjylland og Bettina Buch, UC Sjælland
  • modulprøven i skriftlig fremstilling v/ Lars Stubbe Arndal, PH Metropol

Del siden på email

Du deler et link til siden: Literacy i læreruddannelsen