Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Seminardag om skrivedidaktik

I NVL arbejder vi p.t. med to store skrivedidaktiske projekter. I Skrivesucces for elever i stavevanskeligheder udvikler og afprøver vi den skrivedidaktiske metode Self-Regulated Strategy Development (SRSD) i 6. klasse, dvs. at arbejde systematisk med strategibaseret skriveundervisning. I Lolland skriver arbejder vi med alle læreres skrivedidaktiske kompetencer og arbejder især med skrivning for læring i fagene. Eleverne går nu i 8. klasse. På dette seminar præsenterer vi viden og erfaringer fra disse to projekter.

Program:


Kl. 10:00-10:45: Skrivedidaktik, læring, vanskeligheder og muligheder
Helle Bundgaard Svendsen, konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, og lektor, VIA University College, projektleder af Skrivesucces for elever i stavevanskeligheder
Peter Heller Lützen, konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, projektleder af Lolland skriver
I de to skrivedidaktiske projekter arbejder vi med forskellige tilgange til skrivning i undervisningen. God skrivedidaktik balancerer mange forskellige hensyn, og vi giver eksempler på praktiske afprøvninger, som har vist sig effektive for forskellige elevgrupper.

11:00-12:00: Parallelle oplæg:

Elevernes refleksioner over egen skrivning
Bonnie Vittrup, lektor, Københavns Professionshøjskole
Peter Heller Lützen, konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
Sideløbende med Lolland skriver taler vi med udvalgte elever om deres tanker om skrivning i skolen. Vi undersøger deres udvikling som skrivere i skolen, og hvordan de forstår sig selv som skrivere. Vi ser bl.a. på, hvilke erfaringer de trækker på, og hvilke opgaver og skrivesituationer de bedst kan lide.

Autentisk skrivning i praksis
Lise Overgaard Nielsen, lektor, Professionshøjskolen Absalon
I Lolland skriver har vi arbejdet med, at eleverne har lavet multimodale tekster til deres kommende lærere i overgangen fra mellemtrin til udskoling. Målet var at give eleverne myndighed til at være bærere af viden om undervisning og at give dem stemme som fagligt lærende, så de ikke kun ses i en social trivselsoptik. Der vil blive vist eksempler på skolernes forskellige didaktiske og digitale løsninger.

Skrivning i det tænkende klasserum
Pernille Hargbøl Madsen, lektor, Professionshøjskolen Absalon
I det tænkende klasserum arbejder man undersøgende, og alle er skriftligt aktive i arbejdet med fælles refleksioner. Ideerne bag det tænkende klasserum stammer fra matematik, og i Lolland skriver har vi udbredt ideerne til alle fag. Workshoppen giver indblik i og afprøvning af skrivning i det tænkende klasserum.

Evaluering af elevtekster   
Stine Fuglsang Engmose, konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
Eva Theilgaard Brink, lektor, Københavns Professionshøjskole
I projekt Skrivesucces for elever i stavevanskeligheder evaluerer vi elevtekster som en del af evalueringsdesignet. På workshoppen bliver I præsenteret for måder, vi har udviklet i projektet, til at vurdere elevtekster, ligesom vi sammen afprøver det på konkrete elevtekster.

12:00-12:45: Frokost

12:45-13:45: Parallelle oplæg – samme udbud af workshops som før frokost

13:55-14:15: Opsamling
Helle Bundgaard Svendsen, konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, og lektor, VIA University College, projektleder af Skrivesucces for elever i stavevanskeligheder
Peter Heller Lützen, konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, projektleder af
Lolland skriver

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Seminardag om skrivedidaktik