Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Sprogbaseret pædagogik og SFL – for dig, der er i gang og gerne vil videre

Mange har et grundlæggende kendskab til SFL-baseret pædagogik og genreteori og til grammatiske ressourcer i SFL.

Dog vil nogle nok savne en dybere forståelse af sprogmodellen SFL og pædagogikken samt gode konkrete eksempler for at kunne videreudvikle både egen og andres praksis. 

Det får du på dette kursus, som henvender sig til dig, som er lærer, underviser eller ressourceperson, fx vejleder.

Undervisning af tre SFL fagpersoner

Bag kurset står tre fagpersoner, der alle har et indgående kendskab til SFL:

  • Kathrin Bock: lektor på VIAUC, Læreruddannelsen i Silkeborg.  Har lavet en række forskning- og udviklingsprojekter samt kurser om SFL. Forfatter/medforfatter til artikler om SFL-baseret undervisning.
  • Grethe Kjær Jacobsen: Pædagogisk udviklingskonsulent i Køge Kommune. Har arbejdet med at implementere SFL i praksis på kommunens skoler. Har lavet en række kurser om SFL (sprogbaseret læring).
  • Ruth Mulvad: konsulent, arbejder med udvikling af SFL i teori og praksis. Forfatter til bl.a. bogen Sprog i skole og en række artikler om SFL-baseret pædagogik

Praksis og teori går hånd i hånd

Med udgangspunkt i pædagogisk-didaktisk praksis, fx litteraturpædagogik, mundtlighed, problemregning, evaluering og vurdering af elevtekster og målstyret undervisning, arbejdes der på kurset konkret med udvikling af undervisningspraksis i forskellige fag i grundskole, læreruddannelse, ungdomsuddannelse og på sprogskoler.

Det kan være egen praksis, men det kan også være andres i rollen som ressourceperson, fx vejleder.

Sammen arbejder vi med at analysere og tilrettelægge undervisning både når det handler om valg af sproglige ressourcer og SFL-baseret pædagogik.

Det får du med dig hjem

På kurset får du et teoretisk repertoire således at du kan vælge de ressourcer som er givende i den konkrete undervisningspraksis du varetager. Det kan være i en vejledningssituation, på et kursus, på en uddannelsesinstitution, i en grundskole.

Deltagerene får viden og færdigheder i forhold til:

  • hvad det betyder når vi siger at det at lære er at lære sprog, lære gennem sprog og om sprog– i teori og praksis.
  • forskellige SFL-baserede pædagogiske modeller.
  • SFL’s metafunktioner og deres centrale grammatiske ressourcer.
  • SFL som en teori om hvordan sprog skaber betydning.

Der vil blive mulighed for at afprøve og få feed back på egne forløb imellem kursusgangene, ligesom vi meget gerne vil inddrage materialer og problemstillinger fra deltagernes praksis.

Kursusplan

Kurset strækker sig over 3 x 2 undervisningsdage a 6 lektioner, 2 gange i efteråret 2016 og 1 gang i foråret 2017.

Vi kommer med anbefalinger til læsning af relevant litteratur til de enkelte kursusdage.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogbaseret pædagogik og SFL – for dig, der er i gang og gerne vil videre