Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Status for Literacy 2018

Tænd for teksterne - digital literacy i skolen

De fleste af os er online dagligt og digitale medier er dybt integreret i de allerflestes hverdag. Skoler anvender digitale læremidler, formulerer it-politikker og investerer i it-udstyr, og med den ny bekendtgørelse til læreruddannelsen og Fælles Mål for fagene i skolen er digitale tekster for alvor kommet ind i skolen.
 
Men hvilken betydning har det, at vi læser og skriver på digitale enheder? Og hvad sker der, hvis man fjerner alt papir og gør skolen digital? Det er nogle af de spørgsmål, som dette års Status for Literacy konference undersøger.

Blandt andet vil den norske forsker Anne Mangen fortælle om, hvilken betydning taktilitet har for læsning og skrivning, og hvad det betyder for elevernes læring, at flere og flere touch-screens flytter ind i klasserummene.

Også den danske forfatter Merete Pryds Helle er blandt oplægsholderne. Hendes værker spreder sig over mange forskellige genrer, herunder sms- og iPad-romaner, og på konferencen vil hun fortælle om, hvad det sige at skabe digital litteratur.

Nationalt Videncenter for Læsning inviterer undervisere, lærere, læsevejledere, læsekonsulenter og andre med interesse for digital literacy til en spændende – og også en lille smule analog - dag.

Program

Kl. 9:30 Registrering og morgenkaffe/musikalsk indslag

Kl. 10:00 Velkommen
v. Lene Storgaard Brok, centerleder

10:10 Tekstens medialisering
v. Stig Hjarvard, professor i medievidenskab ved Københavns Universitet
Tekster er ikke, hvad de har været; faktisk er de meget mere og flere steder, end de nogensinde har været. Tekster rejser på tværs af forskellige platforme, deles og transformeres i skarp konkurrence med andre medier om vores opmærksomhed.

11:00 Grensesnitt og affordanser: hvilken rolle spiller mediets materialitet i lesing og skriving?
v. Anne Mangen, professor ved Universitetet i Stavanger
Overgangen fra papirbasert til skjermbasert lesing, og fra skriving for hånd til skriving på tastatur, gjør det tydelig, at ulike medier har ulike grensesnitt og affordanser. Disse affordansene gir ulike rammebetingelser for, hvordan vi kan bruke mediene, for eksempel når vi navigerer i og mellom tekster, og når vi gjør notater. I dette foredraget vil Anne Mangen belyse samspillet mellom motoriske, kognitive aspekter i lesing og skriving ved hjelp av både teoretisk litteratur innenfor «embodied cognition»-paradigmet og empirisk forskning på feltet.  

11:50 Frokost

12:45 IPad-skolen: Fra bog til tablet
v. Theresa Schilhab, lektor, dr.pæd. og ph.d. ved DPU, Aarhus Universitet
Hvad sker der med læringen, når en skole udskifter sine bøger til fordel for tablets? Hvilke forandringer rapporterer pædagoger og lærere om, og hvordan oplever eleverne forandringerne i timen og pauserne? Med udgangspunkt i projektet X-Changery, der omfattede observationer og interviews, beskriver og diskuterer Theresa Schilhab overgangen til iPadskole i en folkeskole i Gladsaxe Kommune. Fokus er især på opmærksomhed og selvregulering i forhold til forskellige alderstrin.

13:30 Forskning på vej 1: Hvad sker der i litteraturundervisningen, når de digitale medier slukkes?
v. Kristiane Hauer, ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og Professionshøjskolen UCC
Oplægget tager udgangspunkt i et igangværende ph.d.-projekt, der undersøger romanlæsning i 8. klasse med særligt fokus på relationen mellem dybdelæsning og faglig fordybelse.

13:45 Forskning på vej 2: Å lese og navigere på nettet
v. Tove Stjern Frønes, ph.d. fra Universitet i Oslo
Tove Stjern Frønes har i sin ph.d.-avhandling sett nærmere på et stort antall norske 15-årige elevers navigasjonsstrategier, og finner at mange elever ikke mestrer denne delen av nettlesingen. Det er grunn til å tro at navigasjon ved lesing bør inngå i opplæringen, og kanskje krever digitale teksttyper, tekststrukturer og lesemåter nye måter å lese på? 

14:00 Kaffe og kage

14:30 ePirls – gode resultater af elevers onlinelæsning
v. Jan Mejding, lektor ved DPU, Aarhus Universitet
Resultaterne fra ePIRLS viser, at danske 4. klasseelever er bedre til at læse digitalt end analogt. De præsterer væsentligt bedre, når det gælder læsning af informerende online tekster end tekster læst på papir. Jan Mejding fortæller om undersøgelsens resultater, og om hvordan eleverne er bedre online læsere end analoge læsere.

15:15 Digitale muligheder
v. Merete Pryds Helle, forfatter
Merete Pryds Helle har udgivet Danmarks første SMS-roman, iPad-roman og novelle i en computerkalender, som hun holder foredrag på baggrund af. I foredraget belyser hun blandt andet, hvordan de mange digitale muligheder puster nyt liv i litteraturen, og hvordan de nye medier påvirker fortælleformerne.

16:00 Afslutning

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Status for Literacy 2018